W Ambasadzie muzy kuj±!
Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację 3-letniego programu spotkań w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej pt. "W Ambasadzie muzy kuj±".
Wydarzenia odbywać się będ± w ramach czterech cykli:
- 48h! - dwudniowe spotkania z artystami wiejskimi i ich uczniami,
- Będę dĽwięczny! - dwudniowe warsztaty doskonal±ce technikę ¶piewu i gry na instrumentach;
- Taniec dla roztańczonych - warsztaty rozwijaj±ce umiejętno¶ci taneczne, prowadzone przez Grzegorza Ajdackiego, do¶wiadczonego nauczyciela tańców tradycyjnych;
- Rozmówki wiejsko-miejskie - seria dyskusji o kulturze wsi z udziałem cenionych przedstawicieli ¶wiata nauki; koncepcja i prowadzenie - Marta Tarnowska.

Program uzyskał 3-letni± dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. przedsięwzięcie dofinansowuje również Miasto Stołeczne Warszawa - dzięki temu na wszystkie wydarzenia w tym roku wstęp jest wolny.

Zapraszamy!
WKRÓTCE

Będę dĽwięczny! Warsztaty ¶piewu z Agat± Harz, 01-02.10.2019

Będę dĽwięczny: warsztaty z Agat± Harz
ZA NAMI

Będę dĽwięczny! Warsztaty ¶piewu z Pawłem Grochockim, 10-11.09.2019

Będę dĽwięczny: warsztaty z Pawłem Grochockim


Taniec dla roztańczonych! Laboratorium tańców lubelskich, 13.08.2019

Taniec dla roztańczonych


48h! Warsztaty z Orkiestr± Dęt± z Goraja, 13-14.07.2019

48h Orkiestra z Goraja● ● ●

Wydarzenia realizowane w ramach zadania "W Ambasadzie Muzy Kuj± 2019-2021". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz±cych z Funduszu Promocji Kultury oraz ze ¶rodków Miasta Stołecznego Warszawa.

Program    Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna