W Ambasadzie muzy kuj±!
Od lipca 2019 roku realizujemy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej 3-letni program spotkań pt. "W Ambasadzie muzy kuj± 2019-21".
Wydarzenia odbywaj± się w ramach czterech cykli:
- 48h! - dwudniowe spotkania z artystami wiejskimi i ich uczniami,
- Będę dĽwięczny! - dwudniowe warsztaty doskonal±ce technikę ¶piewu i gry na instrumentach;
- Taniec dla roztańczonych - warsztaty rozwijaj±ce umiejętno¶ci taneczne, prowadzone przez Grzegorza Ajdackiego, do¶wiadczonego nauczyciela tańców tradycyjnych;
- Rozmówki wiejsko-miejskie - seria dyskusji o kulturze wsi z udziałem cenionych przedstawicieli ¶wiata nauki; koncepcja i prowadzenie - Marta Tarnowska.

Program uzyskał 3-letni± dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. przedsięwzięcie dofinansowuje również miasto stołeczne Warszawa - dzięki temu na wszystkie wydarzenia w tym roku wstęp jest wolny.

Zapraszamy!
ZA NAMI

Będę dĽwięczny! Warsztaty z Kazikiem Nitkiewiczem, 17-18.12.2019

Muzykanci w Gorajcu


Rozmówki wiejsko-miejskie: Kolędować drugiemu 13.12.2019

Bożonarodzeniowi przebierańcy. Kluki, lata 60.


Taniec dla roztańczonych. Laboratorium tańców kieleckich 6.12.2019

Wesele w Brogowej


Będę dĽwięczny! Warsztaty z Maćkiem Żurkiem, 4-5.12.2019

Wesele w Nieznamierowicach


48h! Adamczykowie, 29–30.11.2019

Czesław Adamczyk gra na harmonii


Rozmówki wiejsko-miejskie: Po co nam dzisiaj dziady? 21.11.2019

Pogrzeb skrzypka Józefa Ciarkowskiego


Będę dĽwięczny! Kujawiaki i kujony ze Sławomirem Czekalskim, 13-14.11.2019

Na harmonii gra Sławomir Czekalski


Będę dĽwięczny! Warsztaty ¶piewu z Beat± Oleszek, 6-7.11.2019

fot. Zdjęcie pami±tkowe z Kocudzy


Będę dĽwięczny! Warsztaty skrzypcowe z Piotrem Kaznowskim, 30-31.10.2019

fot. Klejnas i uczniowie


48h! Gorodzisko, 25-26.10.2019

48h! Gorodzisko


Taniec dla roztańczonych. Laboratorium tańców kajockich, 24.10.2019

Taniec dla roztańczonych


Rozmówki wiejsko-miejskie: Co to jest tradycja dzi¶? 23.10.2019

RWM1


48h! Mocarscy, 11-12.10.2019

48h! Mocarscy


Będę dĽwięczny! Warsztaty ¶piewu z Agat± Harz, 01-02.10.2019

Będę dĽwięczny: warsztaty z Agat± Harz


Będę dĽwięczny! Warsztaty ¶piewu z Pawłem Grochockim, 10-11.09.2019

Będę dĽwięczny: warsztaty z Pawłem Grochockim


Taniec dla roztańczonych! Laboratorium tańców lubelskich, 13.08.2019

Taniec dla roztańczonych


48h! Warsztaty z Orkiestr± Dęt± z Goraja, 13-14.07.2019

48h Orkiestra z Goraja● ● ●

Wydarzenia realizowane w ramach zadania "W Ambasadzie muzy kuj± 2019-2021". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz±cych z Funduszu Promocji Kultury oraz ze ¶rodków miasta stołecznego Warszawy.

Program    Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna