Kocudza 48h! 17-18.11.2018
Dycha z Kocudzy
Mieszkanka Kocudzy - fotografia z Archiwum Muzyki Wiejskiej. Darczyńca: Irena Krawiec.Zapraszamy do Ambasady Muzyki Tradycyjnej na dwudniowe spotkanie ze ¶piewaczkami zespołu Jarzębina z Kocudzy (gm. Dzwola, pow. Janów Lubelski) i Ew± Grochowsk±.


Jarzębina to wielopokoleniowy zespół prezentuj±cy bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar pie¶ni obrzędowych i powszechnych pogranicza ziemi janowskiej oraz biłgorajskiej. ¬ródłem repertuaru zespołu jest ustna tradycja ludowa, oparta głównie na przekazach rodzinnych, a także na ¶piewnikach nabożnych (kolędy, pastorałki, pie¶ni adwentowe, wielkopostne i wielkanocne). Pie¶ni i dialogi wykonywane s± czę¶ciowo zachowan± kocudzk± gwar±, ¶piewane pełnym głosem, zwykle jednogłosowo, z zachowaniem archaicznej maniery ¶piewu oraz cech lokalnego stylu: dynamiki, barwy, zdobnictwa.

Wraz z paniami z Kocudzy jako ¶piewaczka i moderatorka spotkań wyst±pi Ewa Grochowska — miło¶niczka dawnego wiejskiego ¶piewu weselnego, którego uczy się od wiejskich ¶piewaczek w Polsce i na Ukrainie od 1999 roku.
Ewa Grochowska prowadzi badania po¶więcone gatunkom i stylom ¶piewu tradycyjnego, realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalno¶ci± warsztatow± i koncertow±. Jest autork± projektów edukacyjnych i artystycznych dedykowanych przekazywaniu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej. Uczennica skrzypka Jana Gacy. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014, 2018). Doktor nauk humanistycznych.

RAMOWY PLAN WYDARZEŃ

SOBOTA i NIEDZIELA
17—18 listopada

sobota
13:00—17:00 warsztaty
ok. 20:00 koncert pie¶ni tradycyjnych z Roztocza
Po koncercie: zgromadzenie ¶piewacze

niedziela 11:00—15:00 warsztaty

ZASADY UCZESTNICTWA I ZAPISY

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Liczba miejsc warsztatowych ograniczona, obowi±zuj± zgłoszenia przez formularz internetowy, który wkrótce udostępnimy.
Uwaga! Plan wydarzeń może ulec zmianie.Adres:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
ul. Jazdów 3/20, Warszawa


●••

Organizator: Stowarzyszenie Dom Tańca
Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz ze Stowarzyszeniem „Tratwa” w ramach Akademii Kolberga 2018.


•••

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna