Nagroda Kolberga
dla Stowarzyszenia Dom Tańca - 2002Stowarzyszenie Dom Tańca w roku 2002 zostało laureatem Honorowej Nagrody Kolberga za popularyzację polskiej muzyki tradycyjnej.


Laureaci 2006 Laureaci 2005 Laureaci 2004 Laureaci 2003 Laureaci 2002


Muzeum w Przysusze im. O.Kolberga jest organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Nagroda ustanowiona została w 1974 roku, z inicjatywy płockiego miesięcznika społeczno-kulturalnego "Barwy". W latach 1986- 2001 jej organizację prowadziło Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie.
Od 2002 roku decyzj± Ministra Kultury Muzeum w Przysusze stalo się stałym miejscem uroczystego przyznawania wyróżnień. Współorganizatorami s± Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Fundacja "Cepelia" oraz Stow. Twórców Ludowych. Fundatorami Nagród s±: Polskie Radio, Ministerstwo Kultury, Fundacja "Cepelia" oraz Urz±d Marszałkowski woj. warszawskiego.
Nagroda Kolberga jest wyrazem najwyższego uznania dla twórczo¶ci artystycznej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie polskiej kultury tradycyjnej.

Nagroda ta nobilituje. Przyczynia się do tego, by ¶rodowisko ceniło i znało reprezentantów swych najpiękniejszych tradycji.

Aleksander Jackowski


Laureaci w roku 2006

Kapele ludowe:
Kapela Góralska "Torka" z Cieszyna
Kapela Dudziarska "Manugi" z Bukówca Górnego

Zespoły folklorystyczne:
Zespół Regionalny "Pałuki" z Kcyni
Zespół ¦piewaczy z Jakówek (Podlasie Południowe)
Zespół Regionalny "Romanka" z Sopotni Małej (Żywiecczyzna)

działacze - popularyzatorzy kultury ludowej:
Jan G±siorek- instruktor tańca ludowego, folklorysta z Żywca
Barbara Kołodziejska - etnograf, muzeolog z Zielonej Góry
Krystyna Kwa¶niewicz - etnograf, folklorysta z Krakowa

twórcy ludowi:
Antoni Kamiński - rzeĽbiarz z Kutna
Leokadia Kasiura - wykonawczyni plastyki obrzędowej z Udrycz (Zamojskie)
Zbigniew Jędrzejewski - kowal z Osięcin na Kujawach
Stanisław Kubiak - dudziarz z Sułkowic (Biskupizna),
Tadeusz Kubiak - -skrzypek z Mchowic (Łęczyckie)
Eugeniusz Brożek - malarz z Sędziszowa (Kieleckie)
Władysław Szepelak - poeta z Bielanki (Nowos±deckie)
Tadeusz Szostak (Berda) - skrzypek, gawędziarz i lutnik z Poronina

nagrody honorowe:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. S. Moniuszki w Zb±szyniu (Wielkopolska)
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu


Laureaci w roku 2005
 • Czesława Kaczyńska - hafciarka, koronczarka, wycinankarka z Dylewa (Kurpie Zielone)
 • Jan Kuczyński - skrzypek, harmonista z Probostwa Dolnego (Kujawy)
 • Włodzimierz Naumiuk - rzeĽbiarz, popularyzator folkloru z Kaniuk k. Zabłudowa (Podlasie)
 • Józefa Sordyl i Zofia Sordyl - ¶piewaczki, tancerki, wykonawczynie kwiatów z Krzyżowej-Korbielowa (Beskid Żywiecki)
 • Marian Styrczula-Ma¶niak - muzyk, popularyzator folkloru góralskiego z Zakopanego (Podhale)
 • Rozalia i Józef Szypułowie - malarka na szkle i rzeĽbiarz z Czechowic - Dziedzic (¦l±sk)
 • Paweł Winiarski - kowal artystyczny z Błazin Dolnych k. / Iłży (Radomskie)
 • Stefan Wrona -skrzypek z D±browy Wronowskiej (Lubelskie)
 • Marian Karczmarczyk - pisarz ludowy z Zamo¶cia
 • Kapela Ludowa "Dobrzeliniacy" z Żychlina
 • Stanisław Pietras z Kapel± "Huc mi ta huc" z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Kapela Stanisława Skiby z Rzeczycy (Rawskie)
 • Zespół Regionalny "Goliniacy" z Goliny (Wielkopolska)
 • Zespół Folklorystyczny "Jutrzenka" z Dołhobrodów (Podlasie)
 • Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie" - Poznań
 • Zygmunt Ciesielski - etnograf, badacz i popularyzator folkloru z Białegostoku
 • Jerzy Dynia - dziennikarz, popularyzator folkloru z Rzeszowa

nagroda honorowa

Orkiestra ¦w. Mikołaja z Lublina

Laureaci w roku 2004
 • Aleksander Bobowski - skrzypek z Puszczy Białej
 • Stanisław Fijałkowski - ¶piewak ludowy z Chrzanowa (Lubelskie)
 • Magdalena Gruszka - wykonawczyni bibułowych kwiatów z Sopotni (Beskid Żywiecki)
 • Andrzej Haniaczyk - ¶piewak, tancerz, popularyzator muzyki góralskiej, wykonawca instrumentów pasterskich (Orawa)
 • Janina Jarosz - Walczakowa - malarka na szkle i poetka z Zakopanego (Podhale)
 • Tadeusz Kacalak - rzeĽbiarz, kolekcjoner sztuki ludowej z Kutna
 • Władysław Koczot - pisarz ludowy z Czarnegostoku (Zamojskie)
 • Marian Kubicki - skrzypek i popularyzator muzyki ludowej z Przyprostyni (Wielkopolskie)
 • Julianna Pawlak - tkaczka, hafciarka, koronczarka z Sadykierza (Rawskie)
 • Józef Pitoń - tancerz, ¶piewak, gawędziarz, popularyzator folkloru góralskiego Budzówka (Podhale)
 • Jarosław Rodak - garncarz z Rędocina (¦więtokrzyskie)
 • Marianna Rzepka - tkaczka, hafciarka, wycinankarka, wykonawczyni plastyki dekoracyjnej i obrzędowej z Bielowic (Opoczyńskie)
 • Kapela "Wałasi" - z Koniakowa-Istebnej (Beskid ¦l±ski)
 • Zespół ¶piewaczy "Zakukała kukułecka" z Gałek Rusinowskich (Opoczyńskie)
 • Zespół ¶piewaczy "Zamszanki"z Zamchu (Biłgorajskie)
 • Zespół Pie¶ni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki" z Krakowa
 • Jan Górak - etnograf, badacz i popularyzator ludowej kultury Lubelszczyzny
 • Jarosław Lisakowski - etnograf i etnomuzykolog z Poznania

nagrody honorowe

Krystyna Wodzowa - etnograf, upowszechnia i promuje polsk± sztukę ludow±

Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polskie Radio SA

CIOFF - Sekcja Polska Międzynarodowych Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

Stowarzyszenie Klubu Kawalerów w Szymborzu

Laureaci w 2003 roku

 • Stanisława Betyna - hafciarka kaszubska z Tucholi

 • Aleksander Filipczuk - garncarz z Pawłowa (Chełmskie)

 • Urszula Gruszka - tancerka i ¶piewaczka z Koniakowa (Beskid ¦l±ski)

 • Wacław Gutowski - Pisarz ludowy (Lubelskie)

 • Józef Koszarek - artysta w dziedzinie metaloplastyki, skórnictwa, biżuterii i rusznikarstwa; gawędziarz i poeta z Bukowiny Tatrzańskiej (Podhale)

 • Stefan Nowaczek - skrzypek z Podłęża pod Maciejowicami (Mazowsze)

 • Zofia Pacan - hafciarka, wycinankarka, pisankarka z Bielowic (Opoczyńskie)

 • Jadwiga Solińska - ludowa pisarka, wykonawczyni plastyki obrzędowej i dekoracyjnej z W±sosza (Podlaskie)

 • Zofia Sulikowska - ¶piewaczka i poetka ludowa z Wojsławic (Chełmskie)

 • Zygmunt Walenciuk - RzeĽbiarz ze wsi Kolano pow. Parczew (Lubelskie)

 • Kapela Jacka Bursy z Guzowa - (Radomskie)

 • Kapela rodziny Kołazińskich ze Zdunkowa - (Radomskie)

 • Kapela Adama Wyrwińskiego z Korzyc - (Radomskie)

 • Zespół Folklorystyczny z Popowic - (Ziemia Wieluńska)
  Zespół Obrzędowy "Lasowiaczki" z Baranowa Sandomierskiego - (Rzeszowskie)

 • Zespół ¦piewaczo-Obrzędowy "Jarzębina" z Kocudzy - (Lubelskie)

 • Jerzy Czajkowski - etnograf, muzeolog, badacz kultury ludowej Karpat

 • Władysław Czarnowski - animator folkloru kaszubskiego z Brus

  nagroda honorowa
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Laureaci w 2002 roku

 • Honorata Bloch - hafciarka z Tucholi (Kaszuby)

 • Adam Głuszek - rzeżbiarz z D±browic (łódzkie)

 • Aniela Gmoch - ¶piewaczka z Bełżca (zamojskie)

 • Władysław Gruszczyński - rzeĽbiarz z Radomia

 • Anna Ficoń - rzeĽbiarka z Wieprza (żywieckie)

 • Józef Jańczak - skrzypek z Baszkowa (sieradzkie)

 • Alicja Kochanowska - tkaczka z Janowa (podlaskie)

 • Jan Kowalski - pisarz z Iławy (warmińskie)

 • Stefan Sidoruk - pisarz ze Stawek k/Włodawy (lubelskie)

 • Roman ¦ledĽ - rzeĽbiarz z Malinówki k/Łęcznej (lubelskie)

 • Piotr Woliński - rzeĽbiarz z Kcyni (Pałuki)

 • Kapela Jana Gacy z Przystałowic Małych (radomskie)

 • Kapela Władysława Zarzyckiego z Maciejowic (siedleckie)

 • Kapela "Marciny" z Marcinowa (Dolny ¦l±sk)

 • Zespół obrzędowy ze Strykowic Górnych (radomskie)

 • Zespół ¶piewaczy z Łukowej I (biłgorajskie)

 • dr Jan Łuczkowski z Opoczna

 • prof. Teresa Smolińska z Opola

 • Zespół "Warszawianka"

nagrody honorowe

Stowarzyszenie Dom Tańca z Warszawy

Tadeusz Bukowski - Groska - kamieniarz (Podhale/ Chicago)
Stanisław Kulawiak - ludwisarz (Podhale)
Jan Słodyczka- Ma¶niak budowniczy (Podhale/ St. Zjednocz.)

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna