Harz, Agata


Urodzia si w Kairze w 1965 roku, pniej mieszkaa w Belgradzie i Warszawie. Z zamiowania piewaczka, z wyksztacenia orientalistka. Zajmowaa si rnymi technikami wokalnymi (m.in. piewem klasycznym i wspczesnym). piewaa w chrze "Lutnia", a pniej "Cantio polonica" (1977-87). W latach 1985-88 aktorka studenckiego Teatru Poga, dziaajcego przy klubie Riviera-Remont w Warszawie. Od lat praktykuje piewanie biaym gosem tradycyjnych pieni polskich, gwnie z Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza, a take poleskich i serbskich.

Wsptworzya awangardow grup Ksiyc (por. haso w wikipedii), z ktr wydaa dwie pyty: 1. "Nw" 7" EP (Obuh Records) 1993, 2. "Ksiyc" - MC, LP (Obuh Records) 1996.

W I po. lat 90-tych poznaa dziki nagraniom archiwalnym (gwnie Archiwum im. J. i M. Sobieskich Instytutu Sztuki PAN) sztuk piewu Anny Malec (1910-91) z Jdrzejwki na Roztoczu i od tej pory jest wielk admiratork oraz propagatork jej stylu piewania oraz repertuaru.


Braa udzia w grupie Bractwo Ubogich (1992-94), pierwszej kapeli zajmujcej si polsk muzyk tradycyjna in crudo, a pniej wsptworzya zesp Pies Szczeka (1999-2003, por. skadanka "Muzyka z domu taca" CD In crudo 2001).


Agata Harz wsppracuje ze Stowarzyszeniem "Dom taca" od pocztku jego istnienia. W latach 2005-06 zrealizowaa autorski projekt pt. "Muzyka jednej wsi - ukowa" w Bigorajskiem. Prowadzia i prowadzi wiele warsztatw (m.in. na Taborach Domu Taca, w Instytucie Kultury Polskiej UW), a od 2005 cykl warsztatw autorskich pt. "Wniebogosy" w warszawskiej Galerii U Konadorw. Obecnie wsptworzy kapel Wdrowiec (I miejsce w konkursie Festiwalu "Nowa tradycja" 2004) oraz Klub Wdrowca. Wsppracuje z Emili Okootowicz, Remigiuszem Mazurem-Hanajem, Piotrem Herd, Barbar Wilisk, Katarzyn Szurman, a take z zespoem muzyki dawnej "Ars Nova".
Odnajduje si take jako wykonawczyni eksperymentalnej muzyki wspczesnej, m.in. z Chrem Gbofonicznym.


[ Wr ]

Sylwetki

Prawa autorskie © przez Dom Tanca - (7489 odson)

Encyclopedia ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna