Kalendarium 1996

(914 sw w tym tekcie)
(4634 odson)   Strona gotowa do druku
1994/95 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Co si dziao w Domu Taca i na Scenie Korzenie w 1996 roku?

Trwa cykl cotygodniowych zabaw w Domu Taca i w scenie folkowej "Korzenie". Zacieniaj si zwizki pomidzy dwoma miejscami, w obu mona spotka te same osoby, powtarzaj si zapraszane ze wsi kapele. Wszystkie zabawy i spotkania "DT" w 1996 odbyway si w SCEK-u na Starym Miescie (ul. Jezuicka).

 • 1 - 4 I - Grabwiec k / Putuska - Koldowanie
 • 9 I - Kapela Stanisawa Rosiskiego z Michowic (Mazowsze Skierniewickie), Korzenie - Remont
 • 10 I - zabawa karnawaowa z udziaem kapeli Stanisawa Stpniaka, ociemniaego harmonisty z Wieniawy (Radomskie) SCEK
 • 16 I - Kapela Sebastiana Dako i zesp obrzdowy z Godziszowa (Bigorajskie/Janowskie), Korzenie - Remont
 • 17 I - zabawa z udziaem KDT dla dzieci ze rdmiejskiego ogniska Towarzystwa Przyjaci Dzieci
 • 23 I - Kapela Kotkowiaka ze Zbszynka (Wielkopolska - Ziemia Lubuska), Korzenie - Remont
 • 24 I - zabawa karnawaowa z udziaem KDT - SCEK Jezuicka
 • 30 I - Jacek Haas z Poznania oraz kapela Pogranicze z Szypliszk (Suwalskie) Korzenie - Remont
 • 31 I - zabawa Karnawaowa z udziaem Aleksandra osia, biaoruskiego skrzypka i odtwrcy tradycji dudziarskiej, SCEK Jezuicka
 • 6 II - Kapela Stanisawa Stpniaka z Wieniawy (Radomskie) Korzenie - Remont
 • 10 II - Podkowa Lena I urodziny Domu Taca z udziaem Kapeli Porczkw i Zarasiw z Nieznamierowic (Radomskie).
 • 13 II - Kapela Wincentego Jamioa z Marzysza (Kieleckie), Korzenie - Remont
 • 20 II - Kapela Piotra Gacy z Rdzowa (Radomskie - Kajocy), Korzenie - Remont
Koncerty wielkopostne w kociele Najwitszego Zbawiciela "Pozwl mi twe Mki piewa" organizowane wsplnie przez Stowarzyszenie Dom Taca i Scen Korzenie przy Stow. "Riviera Remont":
 • 3 III - zespoy piewacze z Krasewa (Podlasie Lubelskie) i Beca k / Tomaszowa Lubelskiego
 • 10 III - przedstawienie "ostatni raniec" w wykonaniu zespou obrzdowego z Kocudzy k / Janowa Lubelskiego; grupa piewacza z Zamchu (Bigorajskie)
 • 17 III - zespoy piewacze z Bandy i Dugiego k / Myszyca (Kurpie Zielone)
 • 24 III - zesp piewaczy z Szypliszk (Suwalskie)
Na spotkaniu podsumowywujcym udan wspprac przy Koncertach Wielkopostnych zapada decyzja o odejciu Piotra Zgorzelskiego z etatu w "Remoncie" (maj). Stowarzyszenie zostaje uznane za bardziej obiecujc formu.
 • 19 III - Kapela z Lututowa i Antonina Majda z Masowic (Sieradzkie), Korzenie - Remont
 • 19 III - Biblioteka Gminna w Jeowie k / Rawy Mazowieckiej "Kufer z Ksikami" - fina akcji organizowanej przez Fundacj "Ksika dla Dziecka" i redakcj "Guliwera" (Joanna Papuziska). Spotkanie Kapeli DT z dziemi, nauka tacw z rawskiego. Prezentacja utworw poetyckich inspirowanych Folklorem.
 • 9 IV - Kapela Jzefa Gry z Krzemienia i zesp piewaczy z Rudy Solskiej (Bigorajskie/Janowskie) Korzenie - Remont
 • 10 IV - SCEK zabawa z udziaem Kapeli Mariana Bujaka z Szydowca (Radomskie)
 • 16 IV - Kapela z Dobrzelina (Mazowsze Pockie) Korzenie - Remont
 • 17 IV - SCEK zabawa i warsztat prowadzony przez KDT
 • 23 IV - Zesp piewaczy z Ratajewicz, Zesp piewaczy z Rwnego (Podlasie, Ukraina) Korzenie - Remont
 • 24 IV - Seminarium "Tradycyjna kultura taneczna w Polsce. Antropologiczne podstawy jej animacji wspczenie" prowadzone przez dr Dariusza Kubinowskiego (UMCS) dla czonkw Stowarzyszenia i chtnych.
 • Zabawa Taneczna z udziaem Kapeli Franciszka Racisa z Jasionowa. Nauka tacw pogranicza polsko litewskiego, odtworzonych przez F. Racisa i D. Kubinowskiego.
 • 30 IV - Kapela Modawskich z Bliyna Radomskie Korzenie - Remont
 • 7 V - Kapela Franciszka Pecolta (Wielkopolska- Biskupizna) oraz Aleksander o z Biaorusi , Korzenie - Remont
 • 8 - 9 V - wizyta wgierskiego domu taca "Bogancs" z Siedmiogrodu, skd wywodzi si tradycja domw taca, SCEK
 • 12 V - Dom Taca uczestniczy w programie TV "Swojskie Klimaty"
 • 14 V - Dom taca Bogancs z Siedmiogrodu (Wgrzy) Korzenie - Remont
 • 21 V - Kapela Piotra Gacy z Rdzowa (Radomskie - Kajocy) Korzenie - Remont
 • 15 V - spotkanie prowadzone przez Janusza Prusinowskiego. Nauka mazowieckich i lubelskich pieni ludowych.
 • 22 V - seminarium prowadzone przez dr D. Kubinowskiego, pt. "Przekaz kulturowy taca w spoecznoci wiejskiej". Warsztat taca - nauka kujawiaka, zabawa z udziaem kapeli z Kowala (Kujawy)
 • 23 V Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie Spotkanie Kapeli Domu Taca z dwiema grupami uczniw szk podstawowych
 • 29 V - zabawa zamykajca sezon w Domu Taca. Graa owicka kapela z Dobrzelina, KDT oraz wszyscy ci, ktrzy w cigu roku z jej inspiracji i zachty podjli nauk gry na instrumentach.
 • 1 VI - Biblioteka Publiczna w Brzezinach. Zabawa z udziaem dzieci niepenosprawnych animowana przez KDT.
czerwiec - wrzesie - przerwa wakacyjna
 • 28 VII - 3 VIII, Gyimeskozeplok - Udzia przedstawicieli Stowarzyszenia "Dom Taca" w letnim zgrupowaniu domw taca.
 • 26 - 31 VIII, Kapela DT uczestniczy w Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosawiu
 • 10 X - inauguracja III sezony w Domu Taca, zabawa z udziaem Stanisawa Stpniaka z Wieniawy (Radomskie) i KDT
 • 14 X - Szkoa Podstawowa im. Rudolfa Steinera. Inauguracja projektu edukacyjnego "Janko Muzykant". Nauka tacw i pieni tradycyjnych, realizowana przez czonkw stowarzyszenia. Spotkania w szkole odbywaj si co dwa tygodnie.
 • 16 X - zabawa z udziaem KDT
 • 24 X - zabawa z udziaem kapeli Stanisawa oskota z Samogoszczy i Stefana Nowaczka z Poda (Powile Siedleckie)
 • 31 X - zabawa z udziaem KDT.
 • 7 XI - zabawa z udziaem kapeli z Dobrzelina k / ychlina (owickie)
 • 14 XI - zabawa z udziaem KDT oraz muzykujcych bywalcw.
 • 21 XI - zabawa z udziaem KDT.
 • 24 XI - koncert KDT w ramach projektu "Otwarcie" w Warszawskim Orodku Kulturalnym
 • 28 XI - zabawa andrzejkowa, skrzypek - Aleksader Bobowski (Kurpie Biae) SCEK
 • 12 XII, czwartek - wieczr kold z udziaem piewaczek z Gaek Rusinowskich (Radomskie)
 • 13 XII - eskie spotkanie piewacze, pitek, godz. 18.15 prow. K.Andrzejowska
 • 18 XII, roda godz. 19.00 - mskie spotkanie piewacze u Antka Beksiaka - pieni z Kurpi Zielonych
 • 19 XII czwartek - wigilia w Domu Taca
 • Koldowanie na Roztoczu, prowadzi J. Prusinowski

  

[ Powrt do Kalendarium | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna